Här är du: Kom och bada hos oss på Vattenpalatset » Nyheter

Nyheter

Här samlar vi de större nyheter som verksamheten står för. Senaste nyhet redovisas direkt på denna sida. Gamla nyheter hittar ni i menyn till vänster.

Gymverksamheten öppen med begränsningar enligt Covid-19 lagen

"Med stöd av den nya tillfälliga covid-19-lagen (den s.k. pandemilagen) har regeringen beslutat om en ny förordning, kallad begränsningsförordningen. Den gäller från 10 januari 2021.

Gym- och sportanläggningar, handelsplatser och serviceinrättningar är skyldiga att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, skylta det tydligt vid entréer och se till att antalet inte överskrids."

All gym- och sportverksamhet vid Vattenpalatset är tydligt uppstyltad med max antal besökare/kunder vid respektive entrédörr. Det finns handsprit tillgänglig samt tvål och vatten. Samtliga omklädningsrum är stängda för gymkunder tillsvidare.

2021-01-13

 

-------TIDIGARE INFORMATION OCH BESLUT NEDAN 2020-11-11----------

Möjlighet att frysa medlemskap för riskgrupper införs

VD har i samråd med styrelsen för Vattenpalatset i Mönsterås AB beslutat att införa möjlighet för frysning av årsmedlemsskap en månad i taget mot uppvisning av läkarintyg att du är i en riskgrupp eller bor tillsammans med en i riskgrupp. Det är enbart läkarintyg som gäller för frysning och det ska meddelas Vattenpalatset senast den 15 varje månad. 
Det är upp till respektive kund att kontakta Vattenpalatset via telefon eller mail för att aktivera frysning för nästkommande månad samt eventuellt kommande erbjudanden om frysningar. Frysningen förlängs inte automatiskt då det är upp till respektive kund att bestämma om frysning. 
Vad räknas som riskgrupp? Vi går efter försäkringskassan och socialstyrelsens bestämmelser, du kan läsa dem här.

Oscar Ekstam
VD Vattenpalatset i Mönsterås AB
2020-11-11
-------TIDIGARE INFORMATION OCH BESLUT NEDAN 2020-11-10----------

Allt bad för allmänheten stängs! 

Alla kommuner i Kalmar län har i samverkan med Region Kalmar och Länsstyrelsen enats om en gemensam hållning kring de nya lokala allmänna råden som Folkhälsomyndigheten beslutat om under tisdagen.

Den gemensamma hållningen är restriktiv. Syftet med råden är att människor inte ska mötas utanför den närmaste familjen när det går att undvika.

Med utgångspunkt i de regionala råden har Vattenpalatset i Mönsterås AB, i samråd med övriga kommuner i länet, beslutat om följande åtgärder: Att stänga allt bad från och med 10/11.

Vattenpalatsets gym är öppet med separat entré. Receptionen med gym håller öppet enligt våra öppettider men vi avråder från ej nödvändiga besök enligt folkhälsomyndigheten.  

Vi kommer att ha tre ingångar till Vattenpalatset beroende verksamhet:
1. Simskola. Ingång vid konstgräsplanen in mot omklädningsrummen.
2. Gruppträning. Ingång bakom vattenrutchen rakt in i gruppträningslokalen.
3a. Gym. Normal ingång, receptionen.
3b. Övriga ärenden. Normal ingång, receptionen.

Eventuella begränsningar i gym och gruppträning är beroende på riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och kommer att aviseras om och när en sådan riktlinje finns.

Alla medlemskort som berörs av stängningen kommer att frysas om det går (just nu gäller det badkort). Alla kurser som berörs av stängningen kommer att skjutas framåt. Inga återbetalningar görs i dagsläget. Löpande kort eller årskort och liknande kort/kurser som påverkas av stängning kommer att kompenseras när vi åter kan öppna anläggningen. Frågor om medlemskap eller verksamheten tas enbart emot på telefon 0499-140 00 eller på e-post: info@vattenpalatset.monsteras.se

Läs mer om Mönsterås kommuns och Region Kalmars information här. 

MER INFORMATION KAN KOMMA INOM KORT.
Detta inlägg uppdateras vid ny information.

Oscar Ekstam
VD Vattenpalatset i Mönsterås AB
2020-11-10

-------TIDIGARE INFORMATION OCH BESLUT NEDAN 2020-10-27----------

Möjlighet till att frysa medlemskap 70+ upphör

Med anledning av nya rekommendationer för 70+ från Folkhälsomyndigheten så upphör möjligheten att fortsatt frysa medlemskap för personer över 70år hos Vattenpalatset, detta från december månad och framåt. Beslutet är taget av VD på delegation av styrelsen. 
Verksamheten vid Vattenpalatset är fortfarande begränsad med maxantal inom olika delar och avståndsmarkeringar, se nedanstående information.

Oscar Ekstam
VD Vattenpalatset i Mönsterås AB
2020-10-27

 

-------TIDIGARE INFORMATION OCH BESLUT NEDAN 2020-08-26----------

Information om simskola och simkurser

Vattenpalatset i Mönsterås AB har vidtagit stora åtgärder för att säkerställa en säker verksamhet i och med Covid-19. Begränsningar i antal personer som får vistas i omklädningsrum och duschrum finns samt markeringar på golv för att säkerställa att avstånd hålls. I bassängrummet finns även begränsningar på max antal gäster. Samtliga kontaktytor rengörs regelbundet innan och efter simskola och simkurser.
Av nuvarande forskning framgår att Covid-19 är EJ vattenburet, att vistas i vatten innebär ingen smittorisk. Att kunna simma och utöva simning som motion är däremot en hälsohöjande aktivitet. Att medborgare kan simma är en viktig del i folkhälsan.

 

All simskoleverksamhet för årskurserna 1-6 görs av Vattenpalatset på uppdrag av skolan i Mönsterås kommun. Skolan har ansvar för att ta eleverna till och från Vattenpalatset. Vattenpalatset kan bedriva simskoleverksamhet på ett säkert sätt för upp till 20 elever, i två separerade grupper, samtidigt. Eleverna delas upp i mindre grupper och samtliga fyra omklädningsrum används, och det enbart av simskola, övriga kunder kan inte använda omklädningsrum eller dusch när simskola pågår. Max 10 elever kan vistas i den lilla ”simskolebassängen” med två simskolelärare och ytterligare max 10 elever kan vistas ute i stora bassängen med två pedagoger. För de helt icke simkunniga eleverna används enbart lilla bassängen. Vid viss simkunnighet används stora bassängen. Samma restriktioner och begränsningar gäller även för de privata simkurserna.

 

Vattenpalatset har en yta om över 800 kvadratmeter att använda för simskoleverksamhet och simkurser, det tillsammans med övriga restriktioner för avstånd och smittspridning gör att Vattenpalatset kan garantera en säker simskola för skolan samt simkurser för privatpersoner. Den enskilda personen har fortsatt skyldighet att följa folkhälsomyndighetens direktiv om noggrann personlig hygien samt att stanna hemma vid sjukdom.

Med vänlig hälsning

Oscar Ekstam
VD Vattenpalatset i Mönsterås AB
2020-08-26

 

-------TIDIGARE INFORMATION OCH BESLUT NEDAN 2020-08-21----------

Höstterminen på Vattenpalatset

Vattenpalatset har genom VD, nu beslutat för att öppna upp samtlig verksamhet vid Vattenpalatset från och med den 24 augusti. Dock med begränsningar och restriktioner på antal gäster inom de olika delarna av fastigheten, samt med markeringar om avståndshållande. Exakt antal står anslaget vid varje del i fastigheten. Den enskilda personen har fortsatt skyldighet att följa folkhälsomyndighetens direktiv om noggrann personlig hygien samt att stanna hemma vid sjukdom.

 

Äventyrsbad:

Äventyrsbadet håller enbart öppet under Fredag – Söndag. Man måste förboka sina platser på telefon 0499-14000. Vi tar in maximalt 30 personer under 2 olika pass. Pris 80kr/person. Förhandsbetalning krävs. Ordinarie prislista gäller inte på grund av Covid-19.
Ev. återbetalning ges enbart vid inskickad kopia på läkarintyg eller Covid-19 test.

Fredag: 15.00-17.00 & 18.00-20.00

Lördag & Söndag 11.00-13.00 & 14.00-16.00

Bokning för varje veckas pass öppnar på respektive veckas måndag klockan 08.00!

Tillgång till relaxavdelningen ingår inte i priset, måste lösas separat, se info om relaxbad nedan.

 

Hyra av bad eller relaxavdelning:

Vi kan fortsatt erbjuda hyra för egna sällskap, företag, föreningar med flera. Badet och/eller relaxavdelningen går att hyra när bad eller relax inte är öppet för allmänhet eller simskola. Kontakta oss via mail eller telefon 0499-140 00 för bokning. Läs mer här på vår hemsida.

Simskola:

Under hösten kommer simskolan startas upp med de kurser som inte kunde slutföras under vårterminen. Det vill säga vi har för tillfället inga nya platser att erbjuda, vi öppnar heller inte för kölista. Grupperna kommer att halveras för att göra simskolan säkrare. 
Beroende på hur de tidigare grupperna slutförs och Covid-19 så kan vi eventuellt släppa nya kurser senare i höst. OM vi släpper nya kurser annonseras detta på vår hemsida, facebook, instagram samt i kommunkollen.

Motionssim:

Motionssim kommer bedrivas som tidigare höstterminer. Tisdag & torsdag kommer att utökas med en timme. Ny tid är mellan 14.00-16.00. Se alla tider här på vår hemsida.

 

Relaxbad:

Relaxbadet följer äventyrsbadet och motionssimmets tider. Här råder 17-årsgräns tillsvidare. Undantag görs för de ungdomar som har Multikort hos oss, de får tillträde i målsmans sällskap.

Relaxbad ingår ej i äventyrsbadspriset utan måste lösas separat! 
Detta gäller tills restriktionerna för Covid-19 lättar.

 

Gym:

Gymmet kommer under september månad bli ett så kallat nyckelgym med lite mer generösa öppettider (05.00-23.00). Fram till dess kommer vi hålla ordinarie öppettider. Vidare gäller maxgräns på 15 personer i gymlokalen.

 

Gruppträning:

Höstens schema för gruppträning är klart och finns på vår hemsida. Separat information kommer även på vår facebooksida. Befintliga medlemmar kan boka pass i vårt bokningssystem. Vi har under hösten lite fler pass än vanligt, då vi endast erbjuder 8 platser i de pass som bedrivs inomhus, detta för att undvika trängsel och på så vis ha en säkrare anläggning.

 

H2O-gympa:

H2O-gympan bedrivs som tidigare år men kan komma att justeras under tiden om det behövs för att säkerställa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Måndag: 13.00 (Drop-in) Max 20 deltagare

Tisdag: 18.15 (Drop-in) Max 20 deltagare

Torsdag: 18.15 (Terminskurs. Föranmälan.)

 

Kontakt:

Mail: info@vattenpalatset.monsteras.se

Telefon: 0499-140 00

Facebook och Instagram: @vattenpalatsetmonsteras

2020-08-21

 

-------TIDIGARE INFORMATION OCH BESLUT NEDAN 2020-06-22----------

Simning och relax öppnar med restriktioner den 6 juli 

Vattenpalatset har genom VD, i samråd med personal och styrelse, beslutat för att öppna upp Vattenpalatset för motionssimning samt även relaxavdelningen från och med den 6 juli. Dock med restriktioner på antal badgäster inom de olika delarna av fastigheten, samt med markeringar om avståndshållande.
För att möjliggöra gott avstånd har vi flera och längre tider för motionssim.
Relaxavdelningen har 17-årsgräns om inte annat meddelas.

Samtliga gäster måste läsa gällande ordningsregler anslagna i entrén. Reglerna kan komma att ändras under sommaren. Vattenpalatsets personal har även rätt att neka inträde om det är fullt i anläggningen och/eller om ordningsreglerna inte följs. Ordningsregler och begränsningar finns även att läsa på Vattenpalatsets facebook och instagram.

Äventyrsbadet håller fortsatt stängt och beräknas hålla stängt minst hela sommaren.
Simskola för privata kunder kan eventuellt öppna upp under slutet av sommaren. Avisering om eventuellt öppethållande och turordning av simskola sker på Vattenpalatsets hemsida, facebook och instagram.

Möjligheten att fortsatt frysa medlemskort för kunder 70 år eller äldre gäller fortsatt, till och med 31 augusti. Övriga medlemskort och kurser som inte kunnat användas till fullo under våren meddelar vi respektive berörd kund när ersättningsmodell är klar.

Gym och gruppträning – restriktioner, nyckelgym och nya maskiner!
Gym och gruppträning håller fortsatt öppet, dock ser vi fortsatt att gym- och gruppträningskunder byter om och duschar hemma för att minimera antal personer i omklädningsrummen. Värdeskåp i entré kommer att sättas upp för säker förvaring.

För att möjliggöra mer träning i anläggningen under Covid-19 kommer Vattenpalatset under slutet av augusti öppna så kallat ”nyckelgym”. Vilket innebär att befintliga kunder kan komma in i gymmet även när övriga delar av Vattenpalatset är stängt. Öppettiderna kommer preliminärt vara mellan klockan 06:00 och 23:00 varje dag och helgdagar. 

Under sommaren levereras även nya konditionsmaskiner då befintligt avtal på de gamla maskinerna löpt ut.

Gruppträningen fortsätter att ske utomhus så länge det går. Maxantal på uteträningarna är 25 personer. Vi samlas direkt ute på konstgräsplanen utan att gå in i entrén. Spinning kommer att öppna upp men med begränsning på 8 personer per pass.

 

Med vänlig hälsning
Oscar Ekstam
VD Vattenpalatset i Mönsterås AB

2020-06-22

 

-------TIDIGARE INFORMATION OCH BESLUT NEDAN 2020-05-11----------

All badverksamhet stängd till och med 5 juli!

VD och styrelse för Vattenpalatset i Mönsterås AB har, måndagen den 11/5, beslutat att förlänga den stängda tiden för badverksamheten. Detta på grund av de oförändrade läget och rekommendationerna gällande Covid-19. 
- Att sätta igång badverksamheten igen efter ett uppehåll kräver minst en månads förberedelse då bassängen för närvarande är tom. Att vi tömt bassängen är på grund av underhållsarbeten i kombination med att spara på energikostnader.

Vi förlänger även möjligheten att frysa medlemskort för kunder 70 år eller äldre. Tidigare restriktioner enligt nedan gäller fortsatt men således med förlängning som beskrivet i detta meddelande.

Gym och gruppträning håller fortsatt öppet, dock utan möjlighet till att använda omklädningsrummen.

 

-------TIDIGARE INFORMATION OCH BESLUT NEDAN 2020-04-28----------

Erbjudande om extra frysning av medlemskort för 70+

Medlemmar på 70 år och äldre som har årsmedlemskap vid Vattenpalatset har nu möjlighet att frysa sitt medlemskap även under juni månad, detta oavsett om kunden redan utnyttjat denna tjänst under april och/eller maj månad. Ytterligare förlängning av detta erbjudande kan komma beroende på riktlinjer från folkhälsomyndigheten.

Det är upp till respektive kund att kontakta Vattenpalatset via telefon eller mail för att aktivera frysning över maj månad samt eventuellt kommande erbjudanden om frysningar. Frysningen förlängs inte automatiskt då det är upp till respektive kund att bestämma om frysning.
Beslutet gäller för tillfället fram till sista juni men kan komma att förlängas, detta meddelas i så fall på Vattenpalatsets hemsida, facebook och instagram.

Beslutet är fattat av styrelsen för Vattenpalatset i Mönsterås AB och gäller enbart kund som är 70 år eller äldre, beslutet gäller alltså inte personer som bor tillsammans med, eller nära, personer som är 70 år eller äldre.

 

-------TIDIGARE INFORMATION OCH BESLUT NEDAN 2020-04-02----------

VIKTIG INFORMATION: Vattenpalatset stänger all badverksamhet från 4 april!

Styrelsen för Vattenpalatset i Mönsterås AB har på inrådan från krisledningsnämnden i Mönsterås kommun beslutat att stänga all badverksamhet från och med lördagen den 4 april. Detta på grund av nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten (20200401).

-          Det är ett tråkigt beslut. Men vi ett så pass litet bad att möjligheterna till att anpassa vår badverksamhet efter nuvarande riktlinjer från folkhälsomyndigheten är i princip omöjliga. Vi har undersökt alla tänkbara alternativ att begränsa verksamheten i badet utan att komma fram till ett säkert och funktionellt alternativ. Personalen gör mer nytta i annan kommunal verksamhet. Det mest ansvarsfulla i nuvarande läge är att stänga badet.
VD Oscar Ekstam

Covid-19 har fått enorma konsekvenser för hela samhället och i dagsläget kan ingen säga något om när situationen kommer att lätta. Därmed har vi satt beslutet att hålla badet stängt till och med 31 maj. Eventuella nya beslut om ytterligare stängning kan komma beroende på läget i landet. 

Vattenpalatset blir därmed första bad att stänga i Kalmar län, vilket är helt och hållet beroende av vårt unika badhus. Vi har haft dialog med övriga bad i länet vilka har andra möjligheter att anpassa sina verksamheter. 

Beslutet rör än så länge inte gym eller gruppträningsverksamhetens öppethållande. Men däremot kommer vi att stänga våra omklädningsrum helt från lördagen den 4/4. Vilket gör att alla kunder måste byta om hemma. All gruppträning bedrivs enligt nuvarande riktlinjer och kan komma att anpassas ännu mer. Hur vi bedriver och anpassar kursutbudet beskrivs löpande på vår hemsida, facebook och instagram. Eventuella begränsningar i gym och gruppträning är beroende på riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och kommer att aviseras om och när en sådan riktlinje finns.

Personalen kommer att finnas på plats för att stänga ned badet under veckorna 15 och 16. Från vecka 16 kommer delar av personalen gå över i annan verksamhet och från vecka 17 är enbart fåtalet personal kvar i verksamhet för att säkerställa fastighetens drift samt eventuell drift av gym och gruppträning. 

Alla medlemskort som berörs av stängningen kommer att frysas om det går. Alla kurser som berörs av stängningen kommer att skjutas framåt. Inga återbetalningar görs i dagsläget. Löpande kort eller årskort och liknande kort/kurser som påverkas av stängning kommer att kompenseras när vi åter kan öppna anläggningen. Frågor om medlemskap eller verksamheten tas enbart emot på telefon 0499-140 00 eller på e-post: info@vattenpalatset.monsteras.se

 

 

Nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten från 1/4!
Vi uppmanar samtliga gäster att hålla lämpligt avstånd och att ej nyttja omklädningsrummet om det absolut inte behövs.
Vi uppdaterar denna sida löpande

Nya Riktlinjer 29/3
Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen (27 mars).

Beslutet gäller dock inte simhallar och Vattenpalatset har därför öppet som vanligt!

MEN för att öka säkerheten ändrar vi nu på våra rutiner under simskolan på kvällstid. Ändringarna syftar till att vi vill ha så lite människor som möjligt samtidigt i våra mindre utrymmen som duschar och omklädningsrum. Mer info till er kunder om detta när ni besöker oss. Vidare planerar vi också för att förflytta några av våra gruppträningspass ut i friska luften. Mer om detta kommer.

Dessa åtgärder gör vi för att minska risken för eventuell smittspridning och för att göra Vattenpalatset till en så trygg och säker plats som möjligt.

Till slut vill vi tacka för att ni kunder tar rådande situation på fullaste allvar och följer de råd och riktlinjer som ligger!

Brev från ledningen angående Corona:
Vattenpalatset håller öppet som vanligt och vi har bemanning precis som vanligt. Personalen följer riktlinjer om smittspridning och vi städar samtliga kontaktytor flera gånger dagligen.

Klorhalten i vattnet doseras automatiskt och håller en god nivå, och nu under de strängare hygienkraven har vi lagt på en liten höjning av klorhalten allt för att minska bakterier. Vi städar även extra mycket i simhallen, omklädningsrum, gymmet och duschar.

Den viktigaste insatsen du som besöker oss kan göra är att se till att duscha dig med vatten och tvål över hela kroppen. Detta är den enskilt största och bästa åtgärden för en renare miljö. Detta gäller så klart alltid hos oss men är av extra vikt just nu.
Om samtliga besökare tvättar sig noga innan bad går det åt mindre klor i reningsprocessen då den doserar automatisk.
På grund av den lite högre klornivån kan dock viss irritation i ögon uppstå och torrare/irriterad hud. Var noga med badglasögon vid bad och hudkräm efteråt i sådana fall.

Du som besöker oss kan alltså vara trygg och säker med att vår anläggning håller högsta möjliga hygienkrav och fortsatt är en säker miljö att vistas i. Vi vill också understryka att det är allas gemensamma egenansvar att följa de högre kraven på hygien för att förhindra smittspridning.
Var alltså vänliga att följa de hygienråd och allmänna råd om smittspridning som gäller just nu.
Folkhälsomyndighetens råd för att undvika smittspridning:

* Tvätta händerna ofta
* Hosta och nys i armvecket
* Undvik att röra ögon, nästa och mun
* Stanna hemma om du är sjuk
* Använd handsprit om tvål och vatten inte finns tillgängligt

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om hur du kan undvika smittspridning.

Vill du avboka ett pass på grund av sjukdom eller liknande? Välkomna att kontakta oss direkt på telefon 0499-140 00

Med vänliga hälsningar/
Vattenpalatset i Mönsterås AB
Genom VD Oscar Ekstam

 

 

Snabbval

Snabbval
 
 

Vattenpalatset i Mönsterås AB

Besöksadress: Torggatan 11, 383 31 Mönsterås

Postadress: Box 54, 383 22 Mönsterås

Tel: 0499-140 00

Hemsida: vattenpalatset.monsteras.se