Så arbetar Vattenpalatset för att minska energiförbrukningen

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. De kraftigt stigande elpriserna skapar oro hos många hushåll, och kommer att påverka även kommunens ekonomi. Det finns också risk att elen inte räcker under vissa timmar i vinter.

Därför ser vi över Vattenpalatsets elförbrukning – men det är inget som vi plötsligt har börjat göra; arbetet för att energieffektivisera har pågått i många år.

Vi har sedan tidigare installerat ett nytt styrsystem som gör att vi effektiviserar energianvändningen. Arbetet med styrsystemet börjades redan 2019 och nu hösten 2022 har vi helt nytt system för styrning av vattenrening, ventilation och funktioner i badet.

Vi har tryck-knappar för att aktivera bubbelpoolerna. Temperaturen och reningen garanteras hela tiden av styrsystemet men bubblorna aktiveras av kunden när den vill bubbla.

Vi släcker de utrymmen där det inte pågår aktiviteter och vi justerar närvarostyrningen på belysningen i övriga än mer till att släckas ned helt.

Vi använder bara bastun när betalande kunder vill använda den (den står aldrig på hela dagen). Skillnaden mot övriga badhus är att vi bara har en bastu. Den gemensamma bastun finns i vår relaxavdelning och inte i omklädningsrummen. Relaxavdelningen är ny sedan 2019 med ny apparatur som är energisnål och går att styra efter användning.

Nu håller vi på att undersöka om vi kan byta armaturer till LED i de utrymmen vi inte redan installerat det. Den stora vinsten ligger dock i att fortsatt underhålla och justera styrningen av vattenrening, ventilation och mekaniska processer.

Sidan publicerades 29 november 2022