Tillgänglighetsredogörelse

Vattenpalatset i Mönsterås AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda denna webbplatsen.

Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår målsättning är att webbplatsen ska vara förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Brister i tillgängligheten

De brister vi är medvetna om är bland annat följande.

  • Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Vissa bilder på webbplatsen saknar alt-text.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vattenpalatset.monsteras.se i något annat format än det som webbplatsen erbjuder så kan du kontakta oss.

Du kan kontakta oss på:

E-post: info@vattenpalatset.monsteras.se 

Telefon: 0499-140 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på:

E-post: info@vattenpalatset.monsteras.se

Telefon: 0499-140 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till ”Myndigheten för digital förvaltning”

Sidan publicerades 22 juni 2021